One Step More

Hoe maken we innovatie zichtbaar?

“Nederland innoveert volop maar te veel innovaties blijven klein of ongebruikt doordat ze zich slecht verspreiden. De regering moet haar innovatiebeleid veel krachtiger richten op het verspreiden van innovaties.”

Uri Rosenthal, voorzitter van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI)

Het idee in het kort

Nederland – en zeker Midden-Brabant – barst in allerlei sectoren van de MKB-bedrijven van de innovatieve ideeën en succesvolle innovaties. Doel van dit project is om op zo’n manier ‘het geheim’ van hun innovatie(kracht) te ‘ontsluieren’ en te ontsluiten, dat ook andere MKB-bedrijven (en instellingen) in onze regio daarvan kunnen leren.

Dit biedt ons – MCSI – tegelijk de mogelijkheid een ‘infrastructuur’ te ontwikkelen die deze kennisdeling ondersteunt en stimuleert. Hierdoor kan MCSI zich positioneren als een belangrijke knowledge hub voor innovatie in het MKB in deze regio.

Practice what you preach: wat maakt dit project innovatief?

De innovatie in dit project is dat we een aanpak ontwikkelen, waarmee we niet alleen de innovatie als zodanig als uitgangspunt nemen, maar vooral ook de innovatiekracht. Met als doel de toegevoegde waarde van de innovatie voor de regio te vergroten en bij te dragen aan de sociaaleconomische ontwikkeling. We gaan dus feitelijk waarde toevoegen aan de innovatie voor de innovator en de regio!

Status quo?

We hebben het idee uitgewerkt in een concrete aanpak op hoofdlijnen. We hebben een kernteam geformeerd en berekend hoeveel financiering we nodig hebben. We hebben zelfs de eerste partij al benaderd voor financiering. Dat is waar we nu staan. Interesse om mee te doen of denken? Neem contact op met MCSI-lid Walter van den Elsen elsen@investmens.nl 0f 06 222 11 888.