Noud Seegers

Cognauship B.V.

Werkzaamheden

Cognauship BV is een bedrijf dat zich bezighoudt met verduurzaming in de maritieme sector. We doen dit door inzicht te geven in en het besparingspotentieel van het brandstofverbruik bij bestaande schepen.

Hiervoor maken we gebruik van de Cognaubox, een zeer innovatief, uniek en een in-house ontwikkeld meetsysteem. Door het inzetten van de Cognaubox kunnen op een laagdrempelige en nauwkeurige manier inzichten gegenereerd worden op het vlak van besparingspotentieel in brandstofverbruik, uitlaatgasemissies en het vaarprofiel.

We voeren projecten uit voor (semi)overheden, gemeenten, havenbedrijven en rederijen.

Branche

Scheepvaart / verduurzaming

Waarom MCSI?


Cognauship B.V.
Noud Seegers